Informatie

Het historisch genootschap valkenswaard is een stichting waarvoor medio 2005 de basis werd gelegd. De stichtingsakte werd op 28 november 2005 verleden voor de notaris. De stichting kent een bestuur, vrienden en begunstigers. Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen. De stichting staat onder nummer 17183901 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant. De geldmiddelen van de stichting zijn toevertrouwd aan de Rabobank te Valkenswaard onder rekeningnummer 11 66 74 113 / NL79 RABO 0116 6741 13.

Het genootschap heeft ten doel:

  • In brede kring belangstelling te wekken voor cultuur en geschiedenis van Valkenswaard en haar directe omgeving, evenals deze te onderzoeken of te doen onderzoeken
  • Bevindingen van het onderzoek als hierboven bedoeld te publiceren of te doen publiceren
  • Medewerking te verlenen aan het veilig stellen van historisch belangrijke onroerende en roerende zaken, dit alles in de meest uitgebreide zin

Het genootschap tracht dit doel te bereiken door:

  • mee te werken bij de publicatie van onderzoeksresultaten en deze zo mogelijk financieel te ondersteunen c.q. te bemiddelen bij de sponsoring
  • op aanvraag te bemiddelen bij het zoeken van adequate hulp bij scholing, of bij het verwerven van vaardigheden passend bij het doel van het genootschap
  • het uitgeven van mededelingen over het genootschap en zijn activiteiten, hetzij via de schrijvende pers dan wel via Internet
  • het verlenen van medewerking aan, of het samenwerken met andere verenigingen en stichtingen, die een identiek doel nastreven


Is uw interesse gewekt en wilt u onze activiteiten steunen?
Meldt u zich dan aan als Vriend van de stichting Historisch Genootschap Valkenswaard.
Voor € 25,00 per jaar blijft u op de hoogte over de voortgang van onze projecten.
Als welkomstgeschenk ontvangt u het boekje "Valkenswaard Centraal" (zolang de voorraad strekt) en ons nieuwsbulletin "Apropos".

 

naar boven


Logo stichting Historisch Genootschap Valkenswaard

Uitleg over het logo.

Het logo werd eind 2007 ontworpen. De gedachtegang die ten grondslag ligt aan dit ontwerp is er een om in te lijsten. De veer symboliseert de activiteiten van het Genootschap, nl. het terugbrengen van het verleden door middel van publicaties in diverse vormen en onderwerpen. De veer is daarvoor gekozen omdat men in vroeger dagen met een ganzenveer placht te schrijven. De schaduw bij de veer stelt het verleden zelf voor. Doordat de schaduw naar achter steeds vager wordt, wordt aangegeven dat hoe verder men teruggaat in de tijd des te moeilijker het is om de juiste feiten te achterhalen. Tezamen vormen de veer en zijn schaduw weer één geheel. Hiermee wordt duidelijk dat het verleden weer zichtbaar en helder wordt door de geschiedenis op schrift te stellen, een van de doelstellingen van het Genootschap. De tekst in het logo spreekt voor zich. De sierlijke krul aan het eind van 'Valkenswaard' vormt de overgang naar de veer alsof de naam van het Genootschap met de veer geschreven is. De krul symboliseert dat het Genootschap met veel zwier en enthousiasme haar doelstellingen tracht te verwezenlijken. Zoals u ziet niet zomaar een logo dus, maar een met een gedachte. We hopen dat het logo in Borkel, Dommelen, Schaft en Valkenswaard zal uitgroeien tot een herkenbaar fenomeen dat garant staat voor kwaliteit in geschiedschrijving op lokaal niveau.

naar boven


Andere bezoekersteller

Misschien was het u al opgevallen dat we op de beginpagina van onze site een andere teller hebben geactiveerd om de statistieken over het aantal bezoekers en dergelijke bij te houden.
De reden waarom we voor een andere teller hebben gekozen, is dat de oude teller nogal hinderlijke popups op uw scherm toverde met de meest uiteenlopende aanbiedingen van electronische hebbedingetjes en daar zit u natuurlijk niet op te wachten.
Doordat we de stand van de oude teller niet in de nieuwe konden overnemen betekent een en ander wel dat we weer opnieuw beginnen met tellen. Op zondag 13 januari werd de nieuwe teller geactiveerd. De stand van de oude teller stond toen op 7579 bezoeken aan onze site sinds deze, in begin van 2006, voor het eerst online werd gezet.
Wilt u het aantal bezoeken aan onze website bekijken, klik dan op het grafiekje linksboven op de beginpagina van deze site.

naar boven

 

last update: 06-10-2013