Naturalisatie

Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten. Naturalisatie wordt in het algemeen slechts verleend na jarenlang verblijf op het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit wil verkrijgen. In Nederland is de naturalisatie geregeld in de Wet op het Nederlanderschap (tekst ontleend aan de Winkler Prins, 1971)

In onderstaande gevallen, die gepubliceerd werden in het Staatsblad, gaat het om de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap van 28 juli 1850 (Staatsblad no.44), later onder andere gewijzigd bij Wet van 12 december 1892 (Staatsblad no.268) en bij Wet van 15 juli 1910 (Staatsblad no.216). De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) werd voor het laatst herzien op 19 december 1984.

Het gaat over de periode 1850 tot 1934 om ruim 11.000 naturalisaties, alfabetisch gerangschikt naar familienaam:

Aak-Des Det-Hen Hep-Lam Lan-Pes Pet-Spe Spi-Zwi

Voor naturalisaties van vr 1850 kunt u hier interessante informatie inwinnen.

  copyright sHGV                                                                               last update: 18-08-2008