Oud Nieuws

Deze rubriek bestaat uit een compilatie van krantenberichten over de dorpen Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft, beginnend in 1902, enkele jaren vr het begin van de Eerste Wereldoorlog. Om de sfeer van toen op te roepen, zijn de berichten letterlijk overgenomen, inclusief taalgebruik, spelling, aperte taalfouten en soms merkwaardige interpunctie. Ook het lettertype is gehandhaafd. In uitzonderingsgevallen is een bericht van algemeen belang opgenomen.
Vanaf 1 april 1919 verschijnt de Meierijsche Courant in plaats van drie dagen per week op zes dagen per week. Om de bestandsgrootte binnen de perken te houden, worden de jaargangen vanaf dat jaar in twee delen gesplitst.

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1919-1

1919-2

1920-1

1920-2

  copyright sHGV                                                                               last update: 18-02-2009