Verpleegden in Valkenswaard 1896-1962

Vanuit het klooster der Franciscanessen – de zogenaamde Bruine Zusters – in Oirschot vertrekken medio 1896 acht zusters naar het dorp Valkenswaard om daar een nieuwe communiteit in het leven te roepen en onder andere de zorg op zich te nemen van het gasthuis. Dit gasthuis, gelegen aan de Maastrichterweg, heeft in Valkenswaard bekend gestaan als het Antoniusgesticht of Liefdesgesticht. Met de toename van het aantal leken in de verzorging en verpleging en het teruglopen van het aantal intredingen, moet de congregatie in 1972 helaas besluiten om zich terug te trekken uit Valkenswaard en terug te keren naar Oirschot.

Onlangs is gebleken dat deze zusters een administratie bijhielden van verpleegden. Bij de opruiming van een inboedel kwam een schoolschriftje tevoorschijn met aantekeningen over verpleegden, beginnend op 2 december 1896.
De laatste aantekening dateert van 2 februari 1966.

In 1930 werd besloten méér gegevens te noteren. Vandaar dat nu een bestand 1896-1930 en een bestand van 1930-1962 kan worden geraadpleegd.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 18-08-2008